GreenRoofExplore

Se projektrapport

I projektet har man tagit fram kunskap om vad som behöver beaktas för att skapa vertikala förtätningsprojekt. Byggtekniskt sett är äldre skivstommar lättast att jobba vidare med, samtidigt som grundförutsättningar kan kullkasta ett projekt. Genom att tänka bredare och tänka trä kan andra vägar tas för att lyckas med vertikal förtätning.

Istället för att bygga på skulle man kunna bygga över. Man kan riva en våning betong och bygga två nya i trä till hybrider av över- och påbyggnad med olika former av förstärkningar i nya eller tillkommande element.

Man får fundera på hur gröna tak ska hanteras och utnyttjas både ur hållbarhetsaspekter och rent tekniskt och för att skapa incitament till en god utveckling.

För att snabbare kunna komma till skott med vertikal förtätning behöver man se över strukturer för kommunernas detaljplaner, påverka fastighetsägares ekonomifokus och ta fram processer för förenklade beslutsunderlag.

Fortsatt arbete
Resultaten kommer att implementeras i andra pågående arbeten och ligga till grund för Visionskompaniets besluts- och arbetsprocess för vertikal förtätning.

Visionskompaniet har för avsikt göra en ansökan till VINNOVA för att jobbar vidare med utveckling och forskning byggt på fallstudier.

Deltagare: Visionskompaniet Arkitektur & Projekt (projektägare) och RISE (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

Kontaktperson: Joachim Widerstedt, Visionskompaniet Arkitektur & Projekt AB, info@visionskompaniet.se