Biobaserade byggmaterial

Se projektrapport

Projektet har kartlagt och värderat olika biobaserade byggmaterial för användning ovan mark i grupperna:

  • isolermaterial
  • stomkomponenter
  • panel- och skivmaterial
  • installationsmaterial

Här pekar man på vad man bör fokusera på för att utveckla de biobaserade materialen för att öka dess användbarhet och kommersialiserbarhet.

Förslag fortsatt arbete
En fördjupning bör göras av hur morgondagens konstruktion med nya biobaserade material kan se ut.

Projektgrupp: Helena Tuvendal, Södra Innovation (projektledare), Marielle Henriksson, Diego Peñaloza och Kristoffer Segerholm, SP Trä