En lärande, digitaliserad besiktningsprocess

Se projektrapport

Dagens entreprenadbesiktningsprocess med avprickning på pappersprotokoll är ineffektiv, saknar spårbarhet och effektiv uppföljning vilket leder till missnöjda kunder. Det medger heller inte ett lärande enligt LEAN-principer med ständig förbättring. Det saknas idag ett vedertaget, digitalt verktyg som är branschstandard.

I projektet har man tagit fram en prototyp till app, ”KEYspect”, som möjliggör en stabil och pålitlig lösning samt stödjer en digitaliserad och lärande besiktningsprocess.

Appen är tänkt som en självständig webb-baserad produkt som gör den plattformsoberoende. Den ska också kunna kopplas till olika för- och eftersystem. Med en flerspråkslösning kan produkten även nå en internationell marknad. I appen ska man kunna mata in information på många olika sätt. Ha ett stöd för entreprenörer att addera information och fördela dessa till underentreprenörer samt kunna addera bilder.

Under projektets gång testades prototypen och fick positiv feedback från testarna. Projektdeltagarna såg en klar möjlighet med enkel hantering av appen och uppskattade speciellt möjligheten att få en betydligt bättre struktur på den data som ska hanteras i olika steg i besiktningsprocessen.

Parallellt med förstudien har studenter från Ekonomihögskolan på Jönköping University i ett Innovation Runway-projekt tagit fram en marknadsanalys för KEYspect och föreslagit hur man ska positionera produkten på marknaden. Där kom man bland annat fram till att det inte finns någon befintlig produkt på marknaden som löser alla de uppgifter den nya appen ska göra.

Projektet har lagt grunden för att KEYnet ska kunna lansera ett nytt IT-stöd för besiktningsprocessen.

-Vi på KEYnet Sweden AB har tyckt att detta varit ett jätteintressant projekt och ser verkligen fram emot att ta nästa steg med KEYspect. Vi har fått ett fantastiskt mottagande av både oss som företag och produkten KEYspect och det märks att branschen håller på att digitaliseras ordentligt. Vi tycker det är spännande att vara en del av det, berättar Patrik Hill på KEYnet.

Projektledare: Patrik Hill, KEYnet, patrik.hill@keynet.se, 0370-33 47 53

Partnerskap: Flexator, KEYnet, Gar-Bo, OBOS Sverige, Vaggeryds kommun, Jönköping University och Science Park Jönköping

Rapporter i pdf-format för nedladdning
En lärande digital besiktningsprocess
A new Digital Tool for Building Ispections – Market Analysis & Suggested Market Positioning