Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Akustik i bostäder med mycket glasytor

Projektet har gett en sammanställning av kunskapsläget med en praktisk vinkling mot hur man kan arbeta vidare för att använda befintlig kunskap till att hjälpa nya innovationer för smarta hus.

Potentiell fortsatt forskning

  • Perforerade glasabsorbenter
  • Aktivt ljuddämpande rutor

Projektdeltagare
Lars-Göran Sjökvist (projektledare) och Jörgen Olsson SP Trä, Jerry Eriksson Glafo och Åsa Bolmsvik Linnéuniversitetet

 

- Ladda ner projektrapport