Förstudie – ny glasgång för Kulturparken Småland

Se projektrapport

Kulturparken Småland vill skapa en mer enhetlig miljö och bättre utnyttjande av lokalytorna. En glasgång mellan Smålands museum och Utvandrarnas hus skulle underlätta flödet mellan dem och ge nya utställningsytor samtidigt som ett nytt ”utställningsfönster” skapas för förbipasserande som ett viktigt tillskott i stadsbilden.

I förstudien har man undersökt hur transparent intelligens skulle kunna användas för att skapa nya hållbara, konstnärliga och arkitektoniska uttryck och fördelar för offentlig miljö. Man har också studerat hur man ska kunna använda det nya offentliga rummet för att ställa ut prototyper från exempelvis RISE Glas (fd Glafo) och Smart Housing Småland för allmänheten.

Projektet pågår: 1603 till 1609
Partnerskap: RISE Glas (projektägare), Linnéuniversitetet, Kulturparken Småland och Vöfab.
Projektledare: Lina Grund Bäck, RISE Glas, 010– 516 63 61