EU-ansökan Solar-ERA-NET - Projekt: LIMES (Light Innovative Materials for Enhanced Solar Efficiency)

Målet var att skicka in en EU-ansökan till Solar-ERA-NET
Projektledare: Stefan Karlsson, Glafo

Ansökan är beviljad och projektet igång. Läs mer på http://www.limes.nu/.