Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

EU-ansökan Solar-ERA-NET – Projekt: LIMES (Light Innovative Materials for Enhanced Solar Efficiency)

Målet var att skicka in en EU-ansökan till Solar-ERA-NET
Projektledare: Stefan Karlsson, Glafo

Ansökan är beviljad och projektet igång. Läs mer på http://www.limes.nu/.