Brandbeständiga limfogar för bärande träkonstruktioner

Träbyggande är starkt växande och ingår i den hållbara samhällsutvecklingen. Flera moderna träbyggsystem utvecklas nu för industriellt byggande av höga trähus och där utgör limmade produkter en väsentlig del.

Målet i detta projekt är att utveckla en småskalig metod för brandbeteende hos CLT-limfogar.
Brandsäkerheten är viktig, men limfogars brandegenskaper hos bärande konstruktioner är inte tillräckligt kända visar internationella studier. Därför är det av högsta vikt att hitta metoder för utvärdering av limmets egenskaper vid brand.

Hypotesen är att olika limsystem har olika beteende i brand och att delamineringsbeteende kan undvikas genom val av lämpligt limsystem.

Den bästa metoden för utvärdering är fullskaletest, men med tanke på de stora kostnaderna för dessa behöver provningsmetoder i mindre skala som ger samma resultat utvecklas.

I studien testas limfogar hos både CLT och limträ. Detta gör att man kan testa samma limsystem som i andra projekt som genomförts vid RISE och verifiera om resultat från de småskaliga testerna korrelerar med fullskaletester.

Projektledare: Magdalena Sterley, RISE, magdalena.sterley@ri.se

Partners: RISE, AkzoNobel, Martinsons och Södra.

Projekttid: 1710-1802