Öppen innovation för affärsutveckling

Se projektrapport

Rapporten presenterar statusen för öppen innovation generellt och mer specifikt för små och medelstora företag och byggindustrin. Man ger också en översikt av aktiviteter inom området och diskuterar hur öppen innovation kan förbättra produktutveckling.

Författare:
Leona Achtenhagen och Anders Melander, Jönköping International Business School