Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Öppen innovation för affärsutveckling

Rapporten presenterar statusen för öppen innovation generellt och mer specifikt för små och medelstora företag och byggindustrin. Man ger också en översikt av aktiviteter inom området och diskuterar hur öppen innovation kan förbättra produktutveckling.

Författare:
Leona Achtenhagen och Anders Melander, Jönköping International Business School

 

- Ladda ner projektrapport