Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Små prototyper av olika aspekter av transparent intelligens för träbyggande (biobaserade material)

Projektet har samlat ett stort antal mindre prototyper som alla demonstrerar nya möjligheter det smarta boendet som:

  • Alternativa planglastyper
  • Beläggningar
  • Smarta transparenta funktioner
  • Biokompositer
  • Solceller

Fortsättning
Prototyperna används för att demonstrera möjligheterna med transparent intelligens i framtida boende. Tack vara att man kan känna och klämma på de lösningar som man pratar om fås en stor genomslagkraft som är svår att uppnå på annat vis.

Projektledare
Jerry Eriksson, Glafo – glasforskningsinstitutet

Här kan du läsa mer om projektet på Glafos hemsida.

- Ladda ner projektrapport