Bostadsprototyp 1.0 – framtagning av koncept

Målet är att ha genomfört en kreativ samverkansprocess med flera arkitektkontor och hustillverkare med ett färdigt och förankrat koncept till ”Bostadsprototyp 1.0” till februari 2014.
Projektledare: Per-Erik Eriksson, SP

Bostadsprototypen ställdes ut i Almedalen sommaren 2014. Läs mer på bloggen ”Bygg mera nu” vi hade här.