FE-modell av en volymmodul – spännings- och stabilitetsanalys

Se projektrapport

Förstudien ”FE-modell av en volymmodul – spännings- och stabilitetsanalys” har tagit fram en FE-modell (FE = Finita Elementmetoden är en numerisk beräkningsmetod för att lösa partiella differentialekvationer) för att studera deformationer och styvhet hos en typisk volymmodul för flerbostadshus i trä.

Modellen är gjord för att vara så snabb och flexibel som möjligt och kan simulera alla spik-, skruv- och bultförband i modulen.

Det visade sig att det går att skapa en snabb och effektiv modell vilket gör att det finns goda förutsättningar för att kunna simulera och analysera hela flerbostadshus med rimliga beräkningstider.

Projektdeltagare
Linnéuniversitet, OBOS Sverige och RISE (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

Mer information
För mer information kontakta projektledaren Sigurdur Ormarsson, Linnéuniversitetet, sigurdur.ormarsson@lnu.se.

High6
Det här är några av frågeställningarna som ställs i projektet High6 där man siktar på att bygga ett sexvåningshus i glas och trä i kombination med digitala plattformar. Läs mer om High6-projektet här.