Smart Urbant Boende, Växjö

Sverige och Kronoberg står inför ett antal utmaningar kopplat till framtidens hållbara städer. IVA (Kungliga IngenjörsVetenskapligaAkademien) samlade 2015 några av Sveriges ledande aktörer inom smart urbant boende för ett engagerat arbetsmöte. En tanke fanns att skapa en regional testbädd för forskare på Linnéuniversitetet kring studentboendet Docenten i Växjö. Docenten innehåller 240 ettor på 27 m2 samt åtta tvåor.

Det skulle kunna vara en dröm för insamling av data enligt forskarna inom informations- och kommunikationsteknik där man skulle kunna hålla samman datainsamlingen från de boende, energianvändning, byggteknik, livscykelanalys med mera. Projektet är dock avslutat nu då man inte kunnat komma fram till några konkreta projekt för den potentiella testbädden. Andra samverkansparter har varit VKAB, VÖFAB, Villa Vida, Energikontor sydost, Region Kronoberg och Smart Housing Småland.