BOOST – Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt

Målet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer.

Metadesign är en användarcentrerad design som främjar en helhetssyn på boendet, utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv (miljömässiga, ekonomiska och socio-kulturella faktorer i samspel), idag och i framtiden. Man kommer att inventera, analysera och presentera nyanländas, äldres och ungdomars behov av boende i relation till samhälle, företag, organisationer och hållbarhet vilket ska generera rekommendationer för boendestrategier (leds av Linnéuniversitetet).

Tekniska prototyper som är ett verktyg för att visualisera och prova. De kan vara virtuella som datorbaserade ritningar, beräknings- och analysmetoder eller fysiska som en inredning med inbyggda smarta funktioner eller nya tekniska lösningar. Prototyperna kan visa enskilda komponenter eller integreras i en större helhet, som i en bostadsmodul eller ett verkligt bostadsobjekt (leds av RISE Glas).

Affärsmodellsinnovering som innebär utveckling av affärsmodeller i en värld i ständig förändring. Det är ett sätt att snabbt kunna möte användarnas behov av byggande och boende och utnyttja tekniska landvinningar då dessa ändras över tid (leds av Jönköping University).

Läs bakgrundsstudien ”Förtätning av villastaden, Attefallshusen och tillverkarna här.

Projektet är kopplat till Smart Housing Småland och de olika frågeställningar som kommit upp i samtal med industrin som vi nu har möjlighet att kraftsamla kring.

Projektets samarbetspartners är RISE, Träcentrum, Jönköping University och Linnéuniversitetet.

Projekttid:  160930-200228

Projektledare: David Andersson, Träcentrum, david@tracentrum.se

Projektets hemsida: https://smarthousing.nu/boost/