BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Affärsmodellsinnovering

Boosta din affärsmodell 190322 Ny studie av boendeerbjudanden till nyanlända, unga och äldre Vi lever i en dynamisk tid...

Läs mer

Metadesign

För ett brett perspektiv på att bygga, bo och leva Detta delprojekt inom BOOST, som leds av Linnéuniversitetet, fokuserar...

Läs mer

Tekniska prototyper

Framtagning av prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov Tekniska prototyper kan...

Läs mer

Välkommen till BOOST

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.

Läs mer

Aktuellt

  • BOOST bjöd på inspiration om Byggande och Boende

    Den 14 november bjöd BOOST på spännande inspirationsdag i Växjö där resultat, slutsatser och diskussioner om framtida möjligheter stod på agendan kring temat byggande och boende. Projektets samverkansparter RISE, Träcentrum, Linnéuniversitetet och Jönköping University deltog, liksom inbjudna deltagare från företag, Tillväxtverket, regionala aktörer och offentlig sektor. Läs mer via länkarna i inslagen nedan om några […] Läs mer
  • Två nya forskningsrapporter om affärsmodellsinnovering

          Två nya rapporter har släppts kring ämnet Affärsmodellsinnovering inom projektet BOOST. Emilia Florin Samuelsson har studerat ”Management systems standards and certifications from the perspective of SMEs and the actors around them”, och Mark Edwards har studerat ”Social Sustainability and Housing for Vulnerable Groups in Sweden”. Emilia och Mark hör båda till JIBS/Jönköping […] Läs mer
  • Konferensbidrag från delprojektet Metadesign

    Konferensbidrag I delprojektet Metadesign där man inventerat, analyserat och presenterat nyanländas, äldre och ungdomars behov av boende i relation till samhälle, företag, organisationer och hållbarhet (leds av Linnéuniversitetet), har forskarna Mathilda Tham, Åsa Ståhl och Sara Hyltén-Cavallius tagit fram två konferensbidrag. Du kan läsa dem genom att länka nedan. Ståhl, Å., Tham, M., Hyltén-Cavallius, S. […] Läs mer