BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Affärsmodellsinnovering

Boosta din affärsmodell 190322 Ny studie av boendeerbjudanden till nyanlända, unga och äldre Vi lever i en dynamisk tid...

Läs mer

Metadesign

För ett brett perspektiv på att bygga, bo och leva Detta delprojekt inom BOOST, som leds av Linnéuniversitetet, fokuserar...

Läs mer

Tekniska prototyper

Framtagning av prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov Tekniska prototyper kan...

Läs mer

Välkommen till BOOST

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.

Läs mer

Aktuellt

  • Inspiration Byggande och Boende 14 november

    Den 14 november träffas vi för att inspireras av alla spännande resultat från projektet BOOST, som står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. I samband med träffen kan du se en utställning med resultat från projektet. Datum: 14 november 2019 Tid: 13.00 – 15.30 Plats: […] Läs mer
  • BOOST Metadesign presenterade bok på Bokmässan

    På Bokmässan den 26 september presenterade Mathilda Tham och Åsa Ståhl insikterna från delprojektet Metadesign inom BOOST, samt boken ”Home Ecologics” som arbetats fram inom projektet. Mathilda och Åsa har tillsammans med Sara Hyltén-Cavallius utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv forskat kring nyanländas, äldre och ungdomars behov av boende i relation till samhälle, företag, organisationer och hållbarhet. […] Läs mer
  • Intern träff i projektet

    Den 24 september hade projektets medarbetare en intern träff för att diskutera resultat och sista delen av projekten. Representanter för de olika delprojekten Affärsmodellsinnovering, Metadesign och Tekniska protoyper fanns på plats. Delprojektet Tekniska Prototyper hade med sig några av prototyperna och förevisade för deltagarna. Inom projektet planeras en extern slutkonferens, mer information om detta kommer. Läs mer