Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Om oss

 

Smart Housing Småland bygger en innovationsmiljö

Smart Housing Småland möter ett flertal utmaningar; behovet av nya bostäder, behovet av att bygga yteffektivt, flexibelt, modernt, energieffektivt och hållbart. Vi bygger i samverkan med näringsliv, akademi och offentlighet en innovationsmiljö där man, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas.

Arbetet börjar i Småland där kunskapen, historiken och råvaran för trä och glas finns men målet är en internationellt ledande innovationsmiljö som på marknaden skapar ett ökat utbud av attraktiva, hållbara och konkurrenskraftiga bostäder.

Det finns stora möjligheter i det utmaningar som ligger framför oss och satsningen kommer att bli en viktig del av länens och Sveriges tillväxt.

RISE Research Institutes of Sweden (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) är projektansvariga men bakom satsningen står även ett stort antal företag i hela Småland, samtliga tre länsstyrelser och regionförbund, Linnéuniversitetet och Jönköping University. Småland är en av tre vinnare i VINNOVAs tävling om att etablera en innovationsmiljö grundat på en regions styrkeområden 2013.

Årsrapport

Ladda hem årsrapporterna här:
2016
2015
2014
2013