Dead-line förstudie-/affärsutvecklingsprojektsansökningar SHS – sista chansen inför 2019

Smart Housing har möjlighet att delfinansiera förstudier-/affärsutvecklingsprojekt. Har du någon idé som du vill utforska så ta chansen och gör en enkel beskrivning i vår projektförslagsblankett av vad du vill göra, hur och med vem. Vi välkomnar speciellt förslag som relaterar till: - Cirkulär ekonomi - Brand - Transparent intelligens - Automation/produktion/industrialisering - KL-trä - Export - Boende - Arkitektur - Agenda 2030 Så […]