2022-05-04

New European Bauhaus: EU tillkännager idag de fem utvalda ”Lighthouse” projekten

Idag den 4 maj tillkännager EU kommissionen och Horizon Europe de fem utvalda projekten för ansökningsomgången på 25 miljoner euro för utveckling av ”Lighthouse demonstratorer” i New European Bauhaus.  

RISE och Smart Housing Smålands svenska samarbetsprojekt ALIWE (Attractive Living in Innovative and Inclusive Wood Environments) hade goda förutsättningar att bli ett pilotprojekt för det uppmärksammade EU-initiativet New European Bauhaus. Dock lyckades vi inte ända fram men arbetet med processmodellen och i konsortiet kommer att fortsätta. 

Smart Housing Smålands förslag innehöll många positiva aktiviteter och perspektiv, bl.a. god och lång samverkan. Styrkan i att kunna samskapa är något vi tar med oss när vi fortsätter arbetet med att lyfta våra industriers roll i omställningen till vackra, hållbara och inkluderande boende- och livsmiljöer.  

Inom den närmsta framtiden kommer SHS att bjuda in till fördjupade samtal med konsortiet och med nya intressenter för att kunna leverera enligt ALIWE-modellen. Fortsatta samtal kommer även att hållas under Almedalsveckan den 4 juli på plats i Visby. Där kommer Smart Housing Småland tillsammans med inbjudna gäster i åtta olika seminarier beröra de tre perspektiven i New European Bauhaus: Vackert, Hållbart och Tillsammans på olika sätt. 

De fem utvalda projekten kommer att få finansiering med ca 5 miljoner var att implementeras i 13 länder (Belgien, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Grekland, Kroatien, Italien, Lettland, Nederländerna, Slovenien och Portugal, Norge och Turkiet). Projekten kommer att skapa mer hållbara, inkluderande och vackra utrymmen på platser i EU och kommer att involvera medborgarna i den gröna omställningen på lokal nivå. 

De fem projekten är; 

  • CULTUURCAMPUS (Cultuurcampus: a sustainable hub of arts, research, learning and community as catalyst) 
  • NEB-STAR (New European Bauhaus STAvangeR) 
  • NEBhourhoods (NEBhourhoods) 
  • DESIRE (Designing the Irresistible Circular Society) 
  • EHHUR (EYES HEARTS HANDS Urban Revolution) 

Läs mer om projekten och hela pressreleasen här >