Smart Housing Småland

Smart Housing Småland är en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Medverka

Medverka

Projekt

Projekt

Aktuellt

  • Smart Housing Småland testade isolering med lösull

    Inom Smart Housing Småland pågår ett projekt där fokus ligger på att utarbeta och utvärdera ett rationellt arbetssätt för isolering genom att använda lösull och lösullsportal med användning av mineralull. I projektet utförs tester, laborationer, där effektiviteten i arbetsmomentet " Läs mer
  • Varför spricker härdade glas utan synlig orsak?

    Detta studeras i den nya SHS-förstudien ”Spontangranulering av härdade glas”. Ibland händer det att ett härdat glas går sönder utan synlig orsak. Då far små, nästan rundade glasbitar åt alla håll och det är synnerligen obehagligt för den som skulle ha oturen att råka ut för det Läs mer
  • Grattis ”Mölle by the Sea” som blev nominerat till både glas- och träpris!

    Här är en byggnad och arkitektbyrå att hålla ögonen på. Mölle by the Sea blev i år nominerat till både Svenskt träs Träpriset 2016 och Glasbranschföreningens Glaspris 2016. Det är en privat villa från Elding Oscarsons arkitektbyrå. Nu blev det här inte det vinnande bidraget men l Läs mer