Smart Housing Småland

Smart Housing Småland är en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Medverka

Medverka

Projekt

Projekt

Aktuellt

  • Storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling

    SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har beviljats 9 miljoner kronor från EU:s strukturfonder för att utveckla boende- och bostadsfrågor i projektet BOOST - Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor. Det övergripande målet är att öka Läs mer
  • Finansieringsmöjligheter i Kronoberg och via SHS

    Region Kronoberg har gjort en sammanställning av finansieringsmöjligheter i Kronoberg. Mer om vilka projekt som Smart Housing Småland kan stödja hittar du här. Vi stödjer både förstudie- och affärsutvecklingsprojekt och kan ge såddfinansiering till ansökningar. Välkommen med förs Läs mer
  • Ny affärsmodell utvecklas för energirenovering av småhus

    Ansökan “One-stop-shop business model for energy renovation of detached houses” fick såddfinansiering från Smart Housing Småland och är nu även beviljad av Kampradstiftelsen. Grattis säger vi! Mål Målet är att utveckla, implementera och testa en ”one-stop shop”-affärsmodell Läs mer