Smart Housing Småland

– innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä

Vi bidrar till ökad innovations- och konkurrenskraft inom branscherna för industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas.

Medverka

Har du projektidéer?

Smart Housing Småland skapar samverkan i forsknings-, utvecklings och innovationsaktiviteter inom intresseområdena hos nätverkets branscher, industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas. Vi kan hjälpa till att utveckla idéer, hitta finansiering och kompetens, skriva ansökningar och bygga konsortier, och har stor sakkunskap och framför allt nära kontakt till experter inom forskningsinstitut, högskolor och universitet.

Medverka

Se våra projekt

Smart Housing Smålands arbete syftar till att stödja forskning, utveckling och innovation och det sker framför allt genom att stödja processen att utveckla en idé till ett projekt

Läs mer

Se våra prototyper

Prototyper är ett av de verktyg som vi använder för att för att testa, visa på möjligheter och utvärdera teknik och idéer. Det kan vara allt från det enkla materialprovet på morgondagens biomassa/glas till fullskalekoncept.

Läs mer

Vårt nyhetsbrev

Anmäl dig här

Håll dig informerad om vad som händer inom glas- och träbyggnation – anmäl dig till vårt nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden.

Läs mer

Nyheter

2022-12-07

“Träbaserade produkter har en enorm potential för att ersätta fossilbaserade produkter”

Detta konstaterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen I sitt anförande vid  högnivåkonferensen “Into the Woods” I Hialti, Finland den 24 november.

Läs mer
2022-12-01

Smart Housing Småland genomför en workshop med temat ”Trähusskola i Småland”

Vi vill bjuda in aktörer som har intresse av att skicka deltagare till att medverkande i leveransen av utbildningen att delta i en workshop.

Läs mer
2022-11-25

Smart Housing Småland och RISE representerat vid NEB-konferensen "Into the Woods" i Esbo, Finland

Hållbar utveckling via ökat byggande i trä och skogens möjligheter utgjorde huvudtemat för konferensen Into the Woods i Esbo, Finland under torsdagen den 24 november

Läs mer
2022-11-23

Kontorshuset Magasinet i Linköping invigt – och kommunen tilldelades utmärkelsen ”Årets Trästad 2022”

Linköping utsågs till Årets Trästad vid konferensen Stora Trähus den 15 november och samtidigt invigdes nyskapande kontorshuset Magasinet med trästomme och ytterpanel i trä.

Läs mer

Vad är Smart Housing Småland?

Hållbar regional tillväxt

Smart Housing Småland är en innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä, som ska bidra till ökad innovations- och konkurrenskraft inom i branscherna för industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas. Vi samlar aktörer och resurser runt gemensamma utmaningar, skapar kontakter och initierar aktiviteter som accelererar och katalyserar forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete.

Innovationsprocessen

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss!

Läs mer

Om oss

Smart Housing – Accelerator och katalysator

Smart Housing Småland är en innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä.

Läs mer

Partners

Partners

Smart Housing Småland är en innovationsarena i vilken forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete initieras och genomförs i samverkan mellan samhälle, näringsliv och akademi. Huvudfinansiärer är Vinnova tillsammans med Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Medfinansiärer är branschorganisationerna CBBT – Stiftelsen Centrum för Byggande och Boende med Trä, TMF Trä- och möbelföretagen, GBF Glastjänster för Glasbranschföreningen och Glasforskningsföreningen GLAFO. Träcentrum, Linnéuniversitetet och Jönköping University tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden är de närmaste regionala forskningsgenomförarna. RISE är också koordinator för Smart Housing Småland.