Smart Housing Småland - 10 år!

Smart Housing Småland var en innovationsarena i vilken forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete initierats och genomförts i samverkan mellan samhälle, näringsliv och akademi under ett decennium. Smart Housing Småland 10-årsjubileum firades med en jubileumskonferens, en digital publikation och ett par filmer med nyckelpersoner.

Summering: Smart Housing Småland 10 år

Projekt

Smart Housing Smålands arbete syftade till att stödja forskning, utveckling och innovation och det skedde framför allt genom att stödja processen att utveckla en idé till ett projekt.

Läs mer

Prototyper

Prototyper var ett av de verktyg som vi använde för att för att testa, visa på möjligheter och utvärdera teknik och idéer.

Läs mer

Partners

Partners

Smart Housing Småland var en innovationsarena i vilken forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete initieras och genomförs i samverkan mellan samhälle, näringsliv och akademi under ett decennium. Huvudfinansiärer var Vinnova tillsammans med Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Medfinansiärer är branschorganisationerna CBBT – Stiftelsen Centrum för Byggande och Boende med Trä, TMF Trä- och möbelföretagen, GBF Glastjänster för Glasbranschföreningen och Glasforskningsföreningen GLAFO. Träcentrum, Linnéuniversitetet och Jönköping University tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden var de närmaste regionala forskningsgenomförarna. RISE var också koordinator för Smart Housing Småland.