Smart Housing Småland

– innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä

Vi bidrar till ökad innovations- och konkurrenskraft inom branscherna för industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas.

Save the date – Smart Housing Smålands jubileumkonferens

Nu är det dags att boka in fredagen den 6:e oktober 2023 i kalendern. Smart Housing Småland fyller tio år och det vill vi fira tillsammans med alla som varit delaktiga och bidragit i våra olika projekt, ansökningar och prototyper genom åren. Konferensen kommer att ta plats i Nässjö, på Höglandshotellet, och pågå från lunch fram till kvällen. 

Smart Housing Småland 10 år

Se våra projekt

Smart Housing Smålands arbete syftar till att stödja forskning, utveckling och innovation och det sker framför allt genom att stödja processen att utveckla en idé till ett projekt

Läs mer

Se våra prototyper

Prototyper är ett av de verktyg som vi använder för att för att testa, visa på möjligheter och utvärdera teknik och idéer. Det kan vara allt från det enkla materialprovet på morgondagens biomassa/glas till fullskalekoncept.

Läs mer

Vårt nyhetsbrev

Anmäl dig här

Håll dig informerad om vad som händer inom glas- och träbyggnation – anmäl dig till vårt nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden.

Läs mer

Nyheter

2023-05-29

VÄLKOMMEN PÅ AFTER WORK MED SMART HOUSING SMÅLAND OCH PORTO ACADEMY 21 JUNI

Möt oss i Smart Housing Småland samt arkitekter och deltagare i Porto Summer Academy, Visiting Sweden, på after work den 21 juni i Växjö.

Läs mer
2023-05-11

TRÄHUSSKOLAN 2

Nu startar en ny upplaga av Trähusskolan som ger en grundläggande kunskap om hållbart byggande och trä- eller hybridbyggande. Trähusskolan har tidigare arrangerats i Småland två gånger och erbjuds nu igen till alla som är intresserade.

Läs mer
2023-03-20

Hur transformerar vi byggbranschen – seminarium 4 maj 

Tillsammans med Växjö kommun, Växjö Linnæus Science Park, Region Kronoberg och Arkitektbolaget anordnar Smart Housing Småland ett seminarium den 4 maj klockan 13.00-16.30 i Växjö kommunhus på temat: ”Hur transformerar vi byggbranschen?” 

Läs mer
2023-03-14

Porto Academys sommarskola i Sverige – Visiting Sweden

Tillsammans med Smart Housing Småland bjuder Porto Academy in till en sommarakademi under temat Visiting Sweden, i Stockholm och i Växjö sommaren 2023.

Läs mer

Vad är Smart Housing Småland?

Hållbar regional tillväxt

Smart Housing Småland är en innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä, som ska bidra till ökad innovations- och konkurrenskraft inom i branscherna för industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas. Vi samlar aktörer och resurser runt gemensamma utmaningar, skapar kontakter och initierar aktiviteter som accelererar och katalyserar forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete.

Innovationsprocessen

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss!

Läs mer

Om oss

Smart Housing – Accelerator och katalysator

Smart Housing Småland är en innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä.

Läs mer

Partners

Partners

Smart Housing Småland är en innovationsarena i vilken forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete initieras och genomförs i samverkan mellan samhälle, näringsliv och akademi. Huvudfinansiärer är Vinnova tillsammans med Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Medfinansiärer är branschorganisationerna CBBT – Stiftelsen Centrum för Byggande och Boende med Trä, TMF Trä- och möbelföretagen, GBF Glastjänster för Glasbranschföreningen och Glasforskningsföreningen GLAFO. Träcentrum, Linnéuniversitetet och Jönköping University tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden är de närmaste regionala forskningsgenomförarna. RISE är också koordinator för Smart Housing Småland.