Smart Housing Småland

– innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä

Vi bidrar till ökad innovations- och konkurrenskraft inom branscherna för industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas.

Välkommen till Smart Housing Smålands jubileumkonferens!

Smart Housing Småland fyller tio år och det vill vi fira tillsammans med alla som varit delaktiga och bidragit i våra olika projekt, ansökningar och prototyper genom åren. Konferensen kommer gå av stapeln den 6 oktober i Nässjö, på Höglandshotellet, och pågå från lunch fram till kvällen. 

Smart Housing Småland 10 år

Se våra projekt

Smart Housing Smålands arbete syftar till att stödja forskning, utveckling och innovation och det sker framför allt genom att stödja processen att utveckla en idé till ett projekt

Läs mer

Se våra prototyper

Prototyper är ett av de verktyg som vi använder för att för att testa, visa på möjligheter och utvärdera teknik och idéer. Det kan vara allt från det enkla materialprovet på morgondagens biomassa/glas till fullskalekoncept.

Läs mer

Vårt nyhetsbrev

Anmäl dig här

Håll dig informerad om vad som händer inom glas- och träbyggnation – anmäl dig till vårt nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden.

Läs mer

Nyheter

2023-09-26

Forskningsstöd om 119 miljoner till ökad konkurrenskraft för klimatoptimerad träbyggnadsteknik

Genom teknikutveckling och hållbara affärsmodeller strävar man efter att öka effektiviteten, minska koldioxidutsläpp och skapa långsiktigt värde för alla intressenter.

Läs mer
2023-09-25

BY2030 sätter fokus på hållbar utveckling i livsmiljöer utanför våra städer

Projektet BY2030 berör en stor del av Sveriges befolkning. Det är en nyskapande satsning som omformar landsbygdens strukturer och främjar hållbara levnadssituationer för kommande generationer.

Läs mer
2023-09-21

Om passionen för glas

Erika Lagerbielke är en ikon och professor i design vid Linnéuniversitet och högst involverad inom Smart Housing Småland. Läs hela intervjun här!

Läs mer
2023-09-20

Idéer växlas upp till strategiska forskningsprojekt

En verksam innovationsmiljö bör fungera som en testbädd med utrymme för idéer och konkreta förslag. En framstående observatör och deltagare i denna utveckling är Marie Johansson, en senior forskare vid RISE.

Läs mer

Vad är Smart Housing Småland?

Hållbar regional tillväxt

Smart Housing Småland är en innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä, som ska bidra till ökad innovations- och konkurrenskraft inom i branscherna för industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas. Vi samlar aktörer och resurser runt gemensamma utmaningar, skapar kontakter och initierar aktiviteter som accelererar och katalyserar forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete.

Innovationsprocessen

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss!

Läs mer

Om oss

Smart Housing – Accelerator och katalysator

Smart Housing Småland är en innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä.

Läs mer

Partners

Partners

Smart Housing Småland är en innovationsarena i vilken forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete initieras och genomförs i samverkan mellan samhälle, näringsliv och akademi. Huvudfinansiärer är Vinnova tillsammans med Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Medfinansiärer är branschorganisationerna CBBT – Stiftelsen Centrum för Byggande och Boende med Trä, TMF Trä- och möbelföretagen, GBF Glastjänster för Glasbranschföreningen och Glasforskningsföreningen GLAFO. Träcentrum, Linnéuniversitetet och Jönköping University tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden är de närmaste regionala forskningsgenomförarna. RISE är också koordinator för Smart Housing Småland.