BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Affärsmodellsinnovering

Boosta din affärsmodell Vi lever i en dynamisk tid och många branscher är under förändring! Vad händer med vår...

Läs mer

Metadesign

För ett brett perspektiv på att bygga, bo och leva Detta delprojekt inom BOOST, som leds av Linnéuniversitetet, fokuserar...

Läs mer

Tekniska prototyper

Framtagning av prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov Tekniska prototyper kan...

Läs mer

Välkommen till BOOST

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.

Läs mer

Aktuellt

  • Äldre, migranter och studenter vill ha fler typer av boende än vad som finns på dagens bostadsmarknad.

      På Stockholm Furniture & Light Fair presenterade forskarna Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius och Åsa Ståhl de resultat som framkommit inom delprojektet Metadesign inom projektet BOOST (Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt). Det är ett av tre delprojekt i BOOST som är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Jönköping University, Träcentrum i Nässjö, Smart Housing Småland och […] Läs mer
  • Designforskare utmanar idéer om hur vi kan bo

    Äldre, migranter och studenter vill ha fler typer av boende än vad som finns på dagens bostadsmarknad. Det är slutsatsen i forskningsprojektet Metadesign i projektet BOOST. Tillsammans har forskarna Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius och Åsa Ståhl skapat olika scenarier för hur vi kan bo och tänka kring boende på nya sätt – scenarier de presenterar […] Läs mer
  • Temadag inom BOOSTs delprojekt Affärsmodellsinnovering genomfördes 23/1 kring ledningssystem för kvalitet och miljö

    Ett av delprojekten inom BOOST handlar om affärsmodellsinnovering vilket innebär att man sätter fokus på förnyelse av små och medelstora företags affärsmodeller. Delprojektet leds av Jönköping University. Inom ramen för delprojektet Affärsmodellsinnovering anordnades på Jönköping University den 23 januari en temadag kring ledningssystem för kvalitet och miljö. Emilia Samuelsson från Jönköping University hade satt samman […] Läs mer