BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Affärsmodellsinnovering

Boosta din affärsmodell Vi lever i en dynamisk tid och många branscher är under förändring! Vad händer med vår...

Läs mer

Metadesign

För ett brett perspektiv på att bygga, bo och leva Detta delprojekt inom BOOST, som leds av Linnéuniversitetet, fokuserar...

Läs mer

Tekniska prototyper

Framtagning av prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov Tekniska prototyper kan...

Läs mer

Välkommen till BOOST

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.

Läs mer

Aktuellt

  • Affärsmodellsinnovation inom byggbranschen – lång väg mellan utvecklare och boenden

    Leona Achtenhagen, Emilia Florin Samuelsson och Anders Melander på Jönköping University har inom delprojektet Affärsmodellsinnovering publicerat en artikel om ”Affärsmodellsinnovation inom byggbranschen – lång väg mellan utvecklare och boenden”. Artikelförfattarna inleder med :”Den svenska regeringens mål är att bedriva en bostadspolitik som ger alla människor i landet en god livsmiljö. Regeringen vill att det byggs minst […] Läs mer
  • Hur kan vi skapa rörelse i flyttkedjor och sätta fart på boendekarriärer?

    Hur kan vi skapa rörelse i flyttkedjor och sätta fart på boendekarriärer? Hjälp oss svara på den frågan under en inspirerande öppen innovationsprocess. Den 7 maj samlas vi tillsammans med Innovation Runway kring forskningsprojektet BOOST som satsar på gränsöverskridande samarbeten för boende- och bostadsutveckling. Vi bjuder in dig att delta i ett fyra timmars Mini […] Läs mer
  • Bakgrundsstudie Affärsmodellsinnovering: Förtätning av villastaden, Attefallshusen och tillverkarna

    Inom delprojektet Affärsmodellsinnovering har släppts en intressant rapport. I syfte att stimulera affärsmodellsinnovering i svensk träindustri med särskilt fokus på hustillverkning och bostadsbrist för utsatta grupper har en bakgrundsstudie genomförts i tre delar. Första delen tittar på fenomenet ”Förtätning av Villastaden” som anses vara ett lovande sätt att tillgodose bostadsmarknadens växande behov. Därefter följer en […] Läs mer