BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Affärsmodellsinnovering

Boosta din affärsmodell Vi lever i en dynamisk tid och många branscher är under förändring! Vad händer med vår...

Läs mer

Metadesign

För ett brett perspektiv på att bygga, bo och leva Detta delprojekt inom BOOST, som leds av Linnéuniversitetet, fokuserar...

Läs mer

Tekniska prototyper

Framtagning av prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov Tekniska prototyper kan...

Läs mer

Välkommen till BOOST

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.

Läs mer

Aktuellt

  • Temadag om ledningssystem för miljö och kvalitet

    Har ni stått inför situationen att en kund kräver att företaget certifieras enligt en kvalitets- och miljöstandard? Vilka är fördelarna och nackdelarna om du följer uppmaningen? Vilka olika alternativ finns? Hur kan man gå till väga? Är det möjligt att genomföra certifieringen utan hjälp från en utomstående expert? Vilka verktyg finns? Hur uppskattar man kostnaden? […] Läs mer
  • Social Innovation Challenge

      Utmaning om social innovation Studenter på tredje året/Bachelor på Jönkoping International Business School/Jonkoping University har jobbat i 8 veckor med att ta fram socialt innovativa lösningar för att hjälpa till att lösa bostadsutmaningen i Jönköping. Fem grupper med studenter skapade fem olika idéer. Några av grupperna riktar sig till studenter, äldre och/eller invandrare (singel […] Läs mer
  • BIM förändrar byggbranschen

    BIM, byggnadsinformationsmodellering, är en teknisk revolution som håller på att förändra byggsektorn. Genom att använda BIM kan man spara tid, pengar och material i byggprocessen och skapa byggnader med större värden för både brukare och förvaltare. Peter Johansson, som är doktor vid Tekniska Högskolan i Jönköping, jobbar med forskning kring digitala prototyper, funktionsnära värden och […] Läs mer