BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Affärsmodellsinnovering

Boosta din affärsmodell Vi lever i en dynamisk tid och många branscher är under förändring! Vad händer med vår...

Läs mer

Metadesign

För ett brett perspektiv på att bygga, bo och leva Detta delprojekt inom BOOST, som leds av Linnéuniversitetet, fokuserar...

Läs mer

Tekniska prototyper

Framtagning av prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov Tekniska prototyper kan...

Läs mer

Välkommen till BOOST

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.

Läs mer

Aktuellt

  • Workshop med glaslaminering

    I projektet BOOST samverkar Jönköping University, Linnéuniversitetet, RISE och Träcentrum. I mitten av maj hade projektmedarbetarna gemensam workshop på RISE och Linnéuniversitetet i Växjö för workshop. Deltagarna hade fått i uppgift att ta med någonting att laminera, och fick under förmiddagen prova på glaslaminering under överinséende av experter från RISE Glas. Vi fick en stor […] Läs mer
  • Mini Innovation Race med tema flyttkedjor och boendekarriärer genomfört inom BOOST under Mitt Europa-dagarna

    Den 7 maj genomfördes ett Mini Innovation Race av BOOST och projektet Innovation Runway som en aktivitet under EU-kampanjen ”Mitt Europa” där ett stort antal EU-projekt í Sverige synliggörs under samma vecka. Boost – boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas, är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete […] Läs mer
  • Affärsmodellsinnovation inom byggbranschen – lång väg mellan utvecklare och boenden

    Leona Achtenhagen, Emilia Florin Samuelsson och Anders Melander på Jönköping University har inom delprojektet Affärsmodellsinnovering publicerat en artikel om ”Affärsmodellsinnovation inom byggbranschen – lång väg mellan utvecklare och boenden”. Artikelförfattarna inleder med :”Den svenska regeringens mål är att bedriva en bostadspolitik som ger alla människor i landet en god livsmiljö. Regeringen vill att det byggs minst […] Läs mer