BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Affärsmodellsinnovering

Boosta din affärsmodell Vi lever i en dynamisk tid och många branscher är under förändring! Vad händer med vår...

Läs mer

Metadesign

För ett brett perspektiv på att bygga, bo och leva Detta delprojekt inom BOOST, som leds av Linnéuniversitetet, fokuserar...

Läs mer

Tekniska prototyper

Framtagning av prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov Tekniska prototyper kan...

Läs mer

Välkommen till BOOST

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.

Läs mer

Aktuellt

  • Adderade funktioner med hjälp av laminering

    Nu är BOOST lamineringsugn i full gång och vi kan nu att jobba med utveckling och utvärdering. En del exempel på vad vi redan gjort kan du se i vårt prototypgalleri som du hittar här. Exempel på olika typer av kombinationer man kan göra: • olika laminat • olika glastjocklek • olika glastyper • inkapsling av […] Läs mer
  • Digitalisering för samhällsbyggandet

    Den 4 december anordnade Smart Built Environment en seminariedag tillsammans med Tekniska högskolan i Jönköping. Under seminariet belystes några av sektorns frågor kring vad digitaliseringen innebär, och praktiska exempel visades. Peter Johansson, teknologie doktor och universitetslektor i byggnadsteknik med inriktning byggnadskonstruktion vid Tekniska Högskolan i Jönköping, som deltar i projektet BOOST, informerade om utbildning och forskning kring […] Läs mer
  • Prototyper i glas och trä tas fram för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov

    Sedan förra hösten pågår projektet BOOST, som står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt (med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas). Projektet är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling, med en totalbudget på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer. […] Läs mer