2018-04-24

275 miljoner kronor i stöd till innovativt byggande

Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande. Stödet på totalt 275 miljoner kronor under 2018 – 2020 ska hjälpa aktörer som vill bygga klimatsmart och samtidigt testa, introducera, förbättra och anpassa ny teknik innan en marknadsintroduktion av produkter eller tjänster.

– Jag vill stärka incitamenten för utveckling och innovationer inom byggindustri och planering för hållbar samhällsutveckling. Inte minst för att få mer fart på digitalisering och industriellt byggande, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

Stödet ska gå till projekt som bedrivs av organisationer som introducerar ny teknik inom områden som:

Bostadens utformning och gestaltning: innovativa och smarta lösningar med yteffektiva bostadsutformningar kan leda till minskad miljöpåverkan och kan även främja sociala relationer och umgänge.

Livscykelanalyser: det behövs incitament för att tillämpa livscykelberäkningar. Stödet skulle kunna användas till att bekosta verktyg, LCA-expertis, inhämtning av data, dokumentation och spridning av resultat. I LCA ingår material- och avfallshantering som i sig har stor potential för effektivisering och miljövinster.

Inomhusmiljö: exempelvis kan nya lösningar för ventilation i byggnader förbättra luftkvalitén och därmed hälsan för de boende.

Digitalisering: kopplat till boendet kan effektivisera processerna.

Industriellt byggande: har potential att minska förbrukning av material och kostnaden för byggande.

Förordningen kommer att träda i kraft den 1 juli 2018.

Här kan du ladda ner förordning (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder.