2021-02-01

3 spännande frågor om träbyggande till Smart Housings processledare Kirsi Jarnerö

 

Föreningen Trästad ställer tre spännande frågor om träbyggande till sina medlemmar, och nu har turen kommit till Kirsi Jarnerö, processledare för Smart Housing Småland.

Läs Kirsis svar här!

Trästad vill stimulera till ökad samverkan mellan offentliga beslutsfattare och beställare, näringslivets entreprenörer samt resurser inom forskning och utbildning. Medlemmarnas samlade kompetens gör Trästad till en kvalificerad kravställare. Föreningen har goda möjligheter att gemensamt påverka såväl politiska beslut och kommunernas träbyggnadsstrategier som inriktningen på forskning och utbildning, träindustrins val av transporter, material och metoder, arkitekternas utformning av träbyggnader osv. Samtidigt är Trästad ett viktigt forum för samverkan där olika aktörer kan interagera med varandra, ta del av ny kunskap, visa upp sin kompetens och presentera sina resultat och visioner.