2016-03-24

500 000 nya bostäder i villastäderna om 25 år?!

KOD Arkitekter bjöd in SHS som deltagare i ”500k – nytt liv i villastaden” – ett steg 1-projekt inom VINNOVAs utlysning utmaningsdriven innovation.

Idag finns juridiska hinder för att villaområden ska kunna utvecklas över tid. Boende som vill bygga om sina hus/tomter för att rymma fler bostäder hindras ofta av detaljplaner, trots att man skulle kunna skapa fler bostäder och större blandning av boendeformer och bostadsstorlekar i befintliga området som skulle främja social hållbarhet och interaktion mellan grupper.

Projektledare: Karin Kjellson, Kod Arkitekter, karink@kodarkitekter.se

Bilden är en vision av en förtätad villastad. Illustration: KOD Arkitekter.

Läs mer om projektet här.