2019-05-07

Affärsnytta med simulerad verklighet

Eva Kindlundh, sälj- och projektledare på Warpin Media höll föreläsningen ”Affärsnyttan för ditt företag med VR och AR” på en Digibrunch i Växjö den 7 maj.

Hon gjorde klart för åhörarna att de tekniker som på olika sätt simulerar den fysiska verkligheten som VR (virtuell verklighet), AR (förstärkt verklighet) och MR (mixad verklighet) håller på att implementeras inom många olika områden förutom spel.

Det pågår en exponentiell utvecklingstakt inom området. På World Economic Forums webb finns en interaktiv översiktsbild av den globala transformatione där man om man sätter VR och AR i centrum kan se hur det påverkar stora delar av samhället.

Virtuell verklighet engagerar känslor

 • ger tillgång till en ny typ av storytelling
 • ger större och längre emotionellt engagemang än 2D
 • kan simulera olika situationer i tid och rum
 • ger en snabbare och bättre förståelse
 • gör att du har fullt fokus på här och nu (det går inte att pilla med telefonen med en VR-hjälm på huvudet)
 • kan mäta och samla in data på den som använder VR

 

Det man upplever själv (i verklig eller simulerad miljö) kommer man ihåg bättre.

Möjligheten till storytelling har bland annat anammats av nyhetsbyrån BBC som startat en egen VR-kanal.

VR-upplevelser kan också ge upphov till fysisk respons som i den här youtube-videon som visar olika personer som går på en planka som verkar befinna sig högt upp mellan skyskrapor.

 

Eva gav flera exempel där man använder VR idag

 • Wallmart utbildar sin personal i allt från ledarskap till kundservice – effektivare och billigare än på traditionellt sätt
 • sjukvården kan lindra fobier och använda VR vid smärtlindring
 • Älvsbyhus ger kunderna möjlighet att gå in i huset innan det är byggt
 • kolla upp hotellrummet och poolområdet innan du beställer resan
 • tågförarutbildning där man simulerar trixiga situationer man kan råka ut för och öva på att lösa dem tills det sätter sig i muskelminnet
 • Sveriges Byggindustrier har en nollvision för olyckor på byggarbetsplatser och vill skapa Byggbranschens Säkerhetspark. För att sälja in idén har man tagit fram en virtuell variant som visar hur den skulle kunna fungera.
 • Clarion utbildar sin städpersonal i att jobba likadant i hela hotellkoncernen. Utbildningstiden halveras och det finns möjlighet att utbildas på egna språket och att repetera så många gånger som behövs. Samtidigt frigörs en del av utbildarens tid. VR-upplevelsen kan vara en del av screeningprocessen när man anställer för att den sökande ska förstå vad jobbet innebär.

 

Förstärkt och mixad verklighet

 • PR-mässigt kan det förhållandevis lätt ge upphov till virala effekter
 • 3D- och röntgeneffekter
 • realtidsinformation
 • SWIS (See What I See)
 • lättillgängligt
 • upplev en produkt

 

Här gavs exempel på hur man med SWIS kan få hjälp av en specialist som ser exakt samma sak som man själv gör i headsetet till exempel vid en operation. Ett annat exempel var AR-appen som ett kinesiskt bilföretag tog fram när man hade 23 showrooms men endast ett fysiskt exemplar av bilen man skulle visa. I övriga showrooms visades virtuella bilar som kunderna kunde undersöka på in- och utsidan. Magic Leap är det företag som kommit längst inom mixad verklighet och har tagit fram glasögon för detta.

Digibrunchen var arrangerad av Videum Science Park, Almi Företagspartner och föreningen Digitri.