2017-10-30

Alla talar om boende – förslag till plattform för boendeforskning vid Linnéuniversitetet

Forskningsstudien ”Alla talar om boende” har genomförts mot bakgrund av Linnéuniversitetets och Smart Housing Smålands dialog om möjligheten att etablera en miljö för tvärvetenskaplig gränsöverskridande boendeforskning.

Syftet har varit att bättre kunna bearbeta fältet boendeforskning och på så sätt bidra till att utveckla ny kunskap som svarar mot samhällets behov.

Frågeställningar med utgångspunkt i ”boende” har stort samhällsintresse och är av stor betydelse privatpersoner och näringslivet. Linnéuniversitetet kan genom forskning utveckla ny och efterfrågad kunskap i en unik profil genom att utveckla en plattform för transdisciplinär och gränsöverskridande forskning inom boende, byggnation, design och hållbar utveckling, i ett holistiskt perspektiv. Det skulle ge utrymme för tematiskt arbete för lärosätets forskare från ett flertal institutioner.

Forskning med utgångspunkt i människan, våra liv, drömmar och behov (skydd, trygghet, komfort och stimulans) kan bli ett av Linnéuniversitetets viktiga profilområden och bidra till efterfrågad kunskapsutveckling med hög relevans.

En plattform för boendeforskning föreslås omfatta forskning inom ämnena boende, byggnation, design och hållbar utveckling.

Författare: Erika Lagerbielke, professor, Linnéuniversitetet

Ladda ner ”Alla talar om boende – Om boende, byggnation, design och hållbar utveckling – Rapport FOI-studie Plattform för boendeforskning här.

Illustration: Den boende människan 1 – I begreppet boende ryms helheten – människan, våra liv, drömmar och behov. Behov av skydd, trygghet, komfort och stimulans. Illustration: Erika Lagerbielke.