2022-05-25

Anders Carlsson utsågs till Årets Träbyggare 2022

Under Trähusdagarna vid Elmia i Jönköping 17-18 maj 2022 erhöll Anders Carlsson, Hållbarhetschef hos Derome första upplagan av priset Årets Träbyggare 2022. Priset är instiftat av Trä- och Möbelföretagen (TMF), RISE och Smart Housing Småland.

Anders Carlsson har bland annat varit involverad i det banbrytande och uppmärksammade projektet med förskolan Hoppet i Göteborg, Sveriges första fossilfria förskola.

”Årets Träbyggare” delas ut till personer som bland annat bidrar till utvecklingen av träbyggandet, gärna delar med sig av sina erfarenheter till gagn för branschen, inspirerar andra till att medverka i utvecklingen samt agerar som en ambassadör för ett hållbart träbyggande.

Motiveringen för Årets Träbyggare 2022 löd så här:

”Anders Carlsson har en gedigen erfarenhet av byggsektorn och har jobbat drygt 20 år med teknik-och FoU-frågor för Derome. Han har varit navet i flera av företagets innovationsprojekt såsom Need4Be och One Tonne Life. 2022 tog Anders Carlsson steget upp som koncernens hållbarhetschef och var i högsta grad bidragande till utmärkelsen Årets Bygge, i kategorin samhällsfastigheter, till den fossilfria förskolan Hoppet.