2019-07-01

Anmäl dej till Linnéuniversitets mentorprogram

Nu är anmälan öppen för dej som vill bli mentor för en av Linnéuniversitetets studenter, läsåret 2019/2020.

Mentorskap handlar om att bygga en yrkesmässig relation under en bestämd tidsperiod. En mentor är någon som vill dela med sig av erfarenhet och kunskap inom ett särskilt område och fungera som förebild och samtalspartner – och mentorskapet ger minst lika mycket tillbaka!

Mer information och anmälan till Linnéuniversitetets mentorsprogram hittar du här.