2022-02-01

SHS ansökan till att bli “A Lighthouse Demonstrator” är inskickad

Den 25 januari lämnades Smart Housing Smålands ansökan, ALIWE, in som svar på utlysningen från Horizon Europe med koppling till New European Bauhaus initiativet, om att skapa och visa upp fem ”Lighthouse demonstrators” för hur en omställning till ett hållbart samhälle kan se ut.

Vårt förslag ALIWE – Attractive Living in Innovative and Inclusive Wood Environments – bygger på kraften i de satsningar, strategier och samarbeten inom träbyggande i hela landet som skapat en motor för konkurrenskraft i industrin och regional tillväxt. Samverkan med offentliga och privata aktörer, medverkan av medborgaren, och accelerering av spridning och utveckling av designade hållbara livsmiljöer kommer att förstärkas i projektet för att växla upp skapade mervärden.
Läs mer i bifogat dokument om innehåll och upplägg >.

Ansökan och dess inriktning ligger helt i linje med SHS verksamhetsplan om att utveckla samverkan över landet och accelerera innovation och utveckling för att skapa attraktiva livsmiljöer. Träbyggandet har egenskaper som möjliggör omställning till vackra (god arkitektur), hållbara (låg klimatpåverkan i cirkulära flöden) och inkluderande (resurseffektivt och tillgängligt) boende och livsmiljöer” säger Kristina Alsér, Styrelseordförande Smart Housing Småland.

Smart Housing Småland (SHS) har tillsammans med parter från samhälle, industri och akademi (Länsstyrelser och Regioner i Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Västerbotten, kommunerna Växjö, Skellefteå och Umeå, träbyggnadsindustrin via organisationerna TMF och Träbyggnadskansliet, intresseorganisationerna Trästad Sverige och Smart City Sweden samt akademierna Linnéuniversitet, Luleå Tekniska Universitet, RISE och Träinnovationsklustret Skellefteå) varit aktiva i projektframtagandet. Inriktning och genomförande ligger i linje med SHS verksamhetsplan och förstärks av den breda uppslutningen av aktörer från de två starka träbyggnadsregionerna – Småland och Västerbotten.