2021-11-02

Antennfönster – banbrytande teknik med sikte mot framtiden

I ett osynligt skikt i moderna fönster integreras en antennliknande funktion som ger upp till 100 gånger starkare signal för mobil- och datatrafik. Dessa fönster är därtill underhållsfria och skapar förutsättningar för höjd energieffektivitet genom konventionellt fönsterbyte utan att förlora tal- och dataförbindelser. Som klippt och skuret för att lösa storstädernas täckningsproblem för boende- och kontorsmiljöer.

Antennfönstret finns redan på marknaden och har utvecklats av ledande fönstertillverkare och det är inspirerat av en ursprunglig kreativ idé sprungen ur teknikområdet Transparent intelligens som är ett av Smart Housing Smålands signum. Detta framgår av ett högintressant samtal med Mikael Ludvigsson, processledare.

Den traditionella syn många av oss bär med sig av TV-antennen på taket, utförd i skrymmande och ”spretande” metalldelar kan inom något decennium förpassas till minnenas kammare. Företeelsen att någon hantverkare på ett vingligt tak försöker ”rikta” antennen åt rätt håll för att tysta bruset i TV:n blir förmodligen en kuriositet från någon gammal film från 1900-talet.

Tankarna och tekniken att använda beläggning på fönster har emellertid funnits sedan länge. Skiktet används redan och utgör i själva verket en grundförutsättning för dagens energieffektiva fönster och för det solskydd som tillämpas generellt.

– Det är förstås jättekul att se att branschen har utvecklat antennfönstret utifrån en kreativ idé som vi presenterade för snart tio år sedan. Och det visar ändå de långa tidsperspektiv som vi rör oss med när vi jobbar med innovationer, säger Mikael Ludvigsson.

Markör för digitalisering och säker täckning

Och fundamentet bakom den innovativa miljön handlar förstås om den pågående utveckling mot hållbarhet, det vill säga den utveckling av samhällsbyggnadssektorn som ska uppnå klimatneutralitet till år 2045.

Antennfönster är något av en markör för en sådan utveckling; ett lysande tillika osynligt exempel på en produkt som tillför större klimatnytta under användningen än den klimatpåverkan som orsakas för att tillverka den. Därtill underlättar antennfönstret samtalstäckning och dataöverföring i näten oavsett operatör.

Rent tekniskt fungerar antennfönstret som en signalbrygga som minskar dämpningen som annars uppstår i våra byggnader. Teknologin är noggrant utformad just för att sprida signaler inomhus. Därav följer också den stora effektförbättringen. Och lösningen underlättar således samtalstäckning och fungerande förbindelser i 3G-, 4G-, 5G- – och kommande nät – och oavsett operatör.

– Tveklöst är tekniken synnerligen klimat- och miljövänlig på så sätt att den kräver vare sig el eller underhåll, säger Mikael Ludvigsson.

Möjliggörare för distansarbete

Under pandemin kan det inte ha undgått någon att utvecklingen går mot avsevärt mer hem- och distansarbete. Vi kommer alla att redan under 2020-talet att ha våra hem för distansarbete. Det pågår redan nu en övergång där ett rum eller en yta i hemmiljön utformas för hemarbete, vilket i sin tur minskar på klimatbelastande resor och ett självklart, naturligt behov av bättre täckning i våra bostäder.

Antennfönster skapar kort och gott ett stort och brett signalfält som fångar upp signaler, förbättrar täckningen och skapar avsevärt bättre förutsättningar för bättre fungerande hemmakontor i bostäder och hemmiljöer.

En naturlig fråga i sammanhanget är förstås om detta innebär avsevärt högre pris, men även här handlar det om marginella prisökningar. Integreringen av antennfunktionen i ett skikt medför de facto endast minimala kostnadsökningar, vilket består av installationskostnad för den integrerade antennen. Ett antennfönster har utmärkt u-värde (isolerförmåga) utan att på något sätt ”tappa” en excellent tal- och dataförbindelser som följd av det integrerade skiktet.

Klimatsmarta framtidslösningar

Digitalisering är ett basfundament inom en redan pågående utveckling till en klimatoptimerad samhällsbyggnadssektor inom några decennier. Den har en inneboende innovativ kraft som kommer att innebära något så konkret som att vi övergår till digitala låssystem med tillfälliga accesser för hantverkare till trapphus och bostäder.

Den fysiska nyckeln av metall som vi burit med oss i århundraden försvinner, och vi kan alla släppa in våra barn genom en knapptryckning på mobilen och styra temperatur i hemmiljön och stänga av tvättmaskinen på samma sätt. Och det är förstås bara ett av många exempel på livsstilsutveckling.

Allt detta förutsätter förstås stora behov av säkerhet i systemen och en väl fungerande täckning i de urbana miljöerna. Det är just här som en innovation som antennfönstret sätts in i sitt sammanhang.

Med kristallkulan i handen

Den moderna fönsterindustrin i Sverige erbjuder redan smarta lösningar för en mer hållbar livsstil. Det handlar bland annat om att tillhandahålla energieffektiva och ansvarsfullt producerade fönster. Detta sker exempelvis genom att endast använda el producerad av vindkraft, att produktionsmiljöer får sin uppvärmning via biobränslen som till större delen i själva verket utgör materialspill från fabrikerna. Här används förstås virke från certifierat och hållbart skogsbruk och cirkulära kretslopp.

Ny fönsterteknik i en kommande digitaliserad och hållbar samhällsbyggnadssektor sker på sätt och vis med kristallkulan i handen. Alla våra funktioner i hem- och kontorsmiljöer som styrs via mobiler och I-pads måste fungera på ett säkert sätt. Även vid elavbrott. Säkerhetsaspekterna är en av många innovativa och kreativa områden som Smart Housing Småland jobbar med kontinuerligt inom ramen för teknikområdet Transparent Intelligens.

– Att antennfönstret redan finns på marknaden är förstås oerhört glädjande, säger Mikael Ludvigsson. Men det kanske bara är ett av användningsområdena inom ny, smart fönsterteknik. I beläggningen kan förstås helt andra funktioner också inplaceras.

https://www.agc.com/en/innovation/strategy/mobility.html
https://www.pihla.fi/antennilasi-ikkuna/
https://www.tiivi.fi/connect-antennilasi/
http://www.stealthcase.fi/
https://www.ericsson.com/en/news/2018/7/glass-mounted-antenna-for-5g-connected-vehicles
https://www.agc-automotive.com/en/our-products/transversal-technologies/on-glass-antenna/

 

Foto: ”Valla Berså”, Lindstén Fastigheter AB, Linköping