2017-06-09

Arkitektstudenter från KTH besökte Småland

I början av året fick Småland under några dagar besök av ett stort gäng studenter från KTH:s arkitekturskola. I sju minibussar åkte andraårsstudenterna till Småland för att titta på materialen trä och glas både historiskt och modernt och få en inblick i det industriella träbyggandet.

Besöken rörde sig inom ett brett fält från sågverk, snickerier, inredning, planglas, byggnadsvård, skogen med mera. Man hade också anordnat föreläsningar relaterade till temat både från Linnéuniversitetet, Smart Housing Småland och RISE Glas.

Arkitektstudenten Patrik Wikberg kommenterade: -Mitt starkaste intryck från resan kom från intarsiaworkshopen jag deltog i. Den fantastiska hantverksskicklighet som krävs för att framställa god intarsia. Känsligheten för materialets egenskaper och förståelsen för varje trädbits struktur gör att man som kreatör kommer otroligt nära träet under skapandeprocessen. Jag tyckte att det var väldigt stimulerande att komma så nära inpå materialet att varje fiber och dess riktning började ha betydelse.

I mitt fortsatta arbete som arkitekt kommer jag absolut att ha nytta av de kunskaper jag tillskansat mig under resan. Ju mer förståelse man har för ett material, desto lättare kan man utnyttja dess styrkor och undvika dess svagheter när man använder det i sin konstruktion.

Per Elde, KTH, ansvarig för arkitektstudenterna årskurs två konstaterade: -Träresan var mycket uppskattad med möjligheterna att få se och förstå produktion i olika skalor. TOPPEN! Som lärare vill jag utveckla den och jag skulle vilja att alla studenter kunde åka med.

Det här var en resa som sponsrades av Smart Housing Småland som ett led i att höja intresset och kunskapen hos de arkitektstuderande.

 

Bildtext: En bild från arkitektstudent, Patrik Wibergs presentation av Kollektivhuset Vilan. Huset är designat för samvaro och gemenskap med väl tilltagna gemensamma utrymmen och en mer begränsad yta för det privata. Glasad norrfasad kombinerad med Shou sugi ban-behandlad kärnfuru och björk.