2019-04-10

Årsmöte med föreningen Trästad Sverige

26-27 mars hade föreningen Trästad årsmöte och seminarium i Skövde. Där fick man bland annat en inblick i planeringen och uppbyggnaden av Sveriges största bostadsområde med höga trähus – Frostaliden.

Sveriges största bostadsområde med höga trähus
Ett flertal aktörer berättade med olika utgångspunkter om hur man jobbat med Frostalinden från idé till byggnader.

Frostaliden är ett kvarter som ligger på tio minuters cykelavstånd till centrala Skövde. När det är klart blir det Sveriges största bostadsområde med höga hus med trästomme. Det kommer då bestå av omkring 370 lägenheter, där alla är byggda med trästomme, något som är helt unikt för området.

Visionen är att området ska ligga i framkant när det gäller klimatsmarta lösningar och därmed bli ett trendsättande projekt mot en miljömässigt hållbar framtid.

Det första spadtaget togs av Götenehus i september 2016, sedan följde de tre andra byggherrarna, Jättadalen, Brunnen Bostad och Skövdebostäder. Den sista inflyttningen till området sker under 2020. Då innehåller Frostaliden tolv höghus helt byggda i trä, alla på mellan sju och åtta våningar.

Klimatdeklarationer LCA (livscykelanalys)
Ett annat intressant inslag av Jessica Becker om den nyligen av Boverket lanserade vägledningen för LCA i byggandet, vägledning för livscykelanalys (LCA) för en byggnad.  Syftet är att uppmuntra och motivera fler att efterfråga och beställa en LCA när man ska uppföra en byggnad.

Livscykelperspektivet bör vara en utgångspunkt vid analys av miljöpåverkan för all ny- och ombyggnad liksom vid förvaltning av befintlig bebyggelse. Samma sak bör gälla för anläggningsarbeten.

Det är viktigt att minska utsläppen av växthusgaser, och riksdagen har beslutat om ett långsiktigt utsläppsmål som innebär att Sveriges senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Samtliga sektorer, inklusive bygg- och fastighetssektorn, behöver bidra för att målet ska kunna nås.

Vägledningen innehåller en introduktion till livscykelanalys (LCA); Vilka mervärden ger en LCA;
Vad visar en LCA; Så här görs en LCA; Miljödata och LCA-verktyg; Miljöcertifiering och LCA och LCA i byggprocessen. Mycket bra information om man är intresserad av LCA.