2019-04-01

Återanvändning av varmvatten

Företaget Graytec AB har utvecklat ett system för att rena och återanvända gråvatten från badrum (dusch, bad och handfat) för hygienändamål. Detta kan spara upp till 60 % vatten och upp till 80 % av varmvattenkostnaderna. Tekniken är patentsökt och innebär ett ”slutet” system som genererar varmvatten för hygienändamål.

För att få ut tekniken på marknaden och utveckla regler och förordningar, måste flera parter samordnas. Man behöver också bevisa att tekniken fungerar vilket ska ske som en mindre installation i HSB Living Lab som är ett experimenthus för forskare, studenter och bostadsutvecklare.

I Vinnovaprojektet ”Produktion av varmvatten för hygienändamål av gråvatten från badrum” är målet är att skapa samarbete och en affärsplan för att ta tekniken till marknaden.

Smart Housing Småland är med och stödjer projektet med kontakter och nätverk. Projektet kommer också att undersöka möjligheterna att installera systemet i en demonstrationsbyggnad i Digitala trästaden i Nässjö.

Projektgrupp: Graytec AB, SIS, Chalmers, RISE (Smart Housing Småland),
Kontaktperson: Per Ericson, 0760-12 25 00, per@graytec.se