2017-06-14

Automationsstrategier behövs i träindustrin

Roaa Salim, Södra Innovation och Jönköping University, presenterade den 2 juni sin licentiatavhandling ”Exploring aspects of automation decisions – A study in the Swedish wood products industry”. Opponent var Kerstin Johansen från Linköpings Tekniska Universitet. Arbetet är även en del i Roaas arbete som doktorand vid forskarskolan ProWOOD som Smart Housing stöder.

Licentiatavhandlingen handlade om att öka kunskapen om automationsbeslut i träindustrin samt att undersöka potentialen och utmaningarna för automation.

Automationsnivån inom träindustrin i Sverige är låg. För att industrin ska vara fortsatt konkurrenskraftig behöver träföretagen skapa automationsstrategier. Licentiatavhandlingen var ett första steg för att öka kunskapen om automation och automationsstrategier i träindustrin.

Automation har stor potential
Resultatet av Roaas forskning visar att automation kan medföra ökad produktivitet, kvalitet, kapacitet, operatörsflexibilitet samt bättre ergonomi.

Även om automation medför stora möjligheter, tenderar de studerade företagen att fokusera på utmaningarna. Utmaningar var bland annat brist på kompetens och kunskap om automation, investeringskostnad samt brist på automationsstrategier.

Nästa steg i Roaas forskning blir att fortsätta att undersöka och öka kunskapen om automationsstrategier för träindustrin i Sverige.

Kontakt
Roaa Salim, roaa.salim@ju.se

Läs mer om ProWOOD här.