2018-01-26

Behöver ni en strategi för att dra nytta av företagets immateriella tillgångar?

Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna – hanterar du dem affärsstrategiskt kan du öka din konkurrenskraft och flytta fram din marknadsposition.

Vad har ditt företag för immateriella tillgångar och hur använder ni dessa för att öka konkurrenskraften? Har företaget tillräckligt med patent? Behöver fler varumärken skyddas?

Nu finns chansen att få 100 000 kronor i bidrag för att köpa in en extern tjänst för att ta fram en strategi för att hanteringen företagets immateriella tillgångar.

Träcentrum förmedlar så kallade IP-checkar från Vinnova för detta. Läs mer om checken och om vad immateriella tillgångar faktiskt är här.

Kontaktperson Träcentrum: Kristina Thibom, kristina@tracentrum.se, 0380-554 316