2018-06-13

Belysningsvetenskap och ljusdesign på Jönköping University

Ljusprofessor Myriam Aries leder sedan 2016 arbetet med att utveckla belysningsområdet på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Man har idag en spännande projektportfölj, handleder tre doktorander och har nyss anställt Johan Röklander som laboratorietekniker och Annika Jägerbrand som lärare och forskare på avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap där ljusdesignutbildningen finns.

Speciellt spännande ur Smart Housing-perspektiv
Ett av projekten ”IKT/BIM stödd evidensbaserad produktframtagningsprocess av ljusmiljöer” med samma mål som titeln, arbetar med att identifiera ett faktabaserat beslutsstöd som ska ge bättre bostäder både för användarna, inköpare och chefer. Resultaten implementeras omgående i utbildningen.

En doktorand håller på att rekryteras till projektet “SMart Illumination in Living Environments (SMILE)” med start till sommaren. Målet är att öka användningen av energieffektiva, smarta ljussystem i bostäder. Ett protokoll skapas för att styra ljuset så att det tillfredsställer användarens alla behov samtidigt som man minimerar energiförbrukningen.

Kontaktperson: Myriam Aries, myriam.aries@ju.se