2015-04-02

BIM i industrialiserat träbyggande, vilka framtida möjligheter finns?

Jönköpings Tekniska Högskola kartlägger tillsammans med en grupp företag hur BIM (byggnadsinformationsmodellering) används i industriellt träbyggande i en Smart Housing Småland-förstudie. Man ska jobba med att ta fram en s k ”roadmap” för utveckling av BIM-användningen inom trähusindustrin.

Med utgångspunkt från företagens problem och utvecklingsmöjligheter i kedjan försäljning – produktion – slutbesiktning, definierar förstudien områden där BIM kan användas för att utveckla de deltagande företagens processer.

Man kommer också att identifiera vad de deltagande företagen kan utveckla gemensamt och vad som kan vara företagsspecifika lösningar.

För mer information
Kontakta Peter Johansson, projektledare eller Henrik Linderoth på Högskolan i Jönköping.