2019-01-30

Bioinnovation och Västsvenska Kemi- och Materialklustrets årskonferens 2019

Den 17 januari höll Bioinnovation sin årskonferens på Chalmers tillsammans med och Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Under dagen lyfte man fram spännande satsningar på forskning och innovation inom biobaserade kemikalier, produkter, material och biobaserat byggande.

Smart Housing Småland var med och visade upp nya prototyper i glas- och trä samt en del av 3D-utskriften av Tengboms 10 smarta kvadrat. Här några nedslag från dagens presentationer.

Klimatledande processindustri
Satsningen med namnet Klimatledande Processindustri, blev en av vinnarna i Vinnovas tävling Vinnväxt. Man satsar på klimatomställning inom västsvensk industri. Visionen är att gå från att vara en fossilberoende industriregion till en region där industrin är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror. En del speciellt intressant för vårt nätverk är delen ”Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler”. Vi håller ögonen på vad som händer här.

Swedish Algae Factory
Sofie Allert, vd på Swedish Algae Factory presenterade deras forskning som baseras på kiselalger som innehåller olja och har ett skal av kisel. Dessa kan användas för att fånga synligt ljus, blockera UV-ljus, ta upp och avge kemiska substanser och kan användas som sensorer. Man skulle kunna tänka sig att använda dem både för ökad prestanda i solenergisammanhang och för litiumjonbatterier.

Framtidens biobaserade byggande och boende
Marie Johansson, RISE, har lett projektet framtidens biobaserade byggande och boende som avslutats nu.  Projektet har fokuserat på tre värdekedjor, snickeriprodukter, nybyggnation och renovering. Många av frågorna som dyker upp i värdekedjorna är dock gemensamma tvärs dessa som till exempel: behovet av nya IT-stödsystem och kopplingen till den industriella produktionen, beslutsmodeller som tar hänsyn till kund- och hållbarhetsaspekter och behov av nya slankare och energieffektivare biobaserade konstruktioner. Lite längre fram kommer en rapport från projektet som publiceras här.

Bioekonomi i praktiken kommunalt agerande för ett grönt byggande
Thomas Nord, Linköpings universitet och Jessica Becker från Trästad presenterade ”Bioekonomi i praktiken kommunalt agerande för ett grönt byggande” där de noterade att det är samarbete mellan företag och samhälle som kan skapa förändring.

Effektivare trähusproduktion med ökad digitalisering
Gustav Jansson, Luleå tekniska universitet berättade om projektet där man tittat på möjligheten att öka effektiviteteten i trähusproduktion med digitalisering. Man har studerat informationsflödet mellan inköp, projektering och produktion och siktar på att ersätta de mänskliga tolkningarna i skarvarna med datoriserad tolkning.

 

Bildtext: Smart Housing Småland var med och visade upp nya prototyper i glas- och trä samt en del av 3D-utskriften av Tengboms 10 smarta kvadrat bredvid ProWOOD. Foto: Malin Löfving