2016-09-27

Boka in VäxjöSamtalet och Wood Building Summit 24-25 november

VäxjöSamtalet och Wood Building Summit bjuder in till konferens/samtal om träbyggande i Sverige och Norden. Byggandet med trä sker inte längre som några enstaka pilotprojekt utan är i många kommuner en stadardlösning för att lösa bostadskrisen och samtidigt bidra till ett hållbart och klimateffektivt byggande.

I ett framtida samhälle så är trä ett viktigt byggmaterial som kan ta en större plats i byggandet. Hur drar vi nytta av de senaste 25 årens byggande med trä för att med tillförsikt accelerera utvecklingen mot en uthållig framtid i socialt, ekonomiskt och ekologiskt hänseende.

Under dagarna erbjuds guidade bussrundturer med inriktning på arkitektur eller teknik och ett seminarieprogram med ämnen som:

  • Aktuella byggsystem och hur har de utvecklats under 20 år
  • Hur arbetar kommuner med utveckling av träbyggandet?
  • Industriellt byggande – hur får vi god gestaltning i en effektiv produktion och prisvärd produkt?
  • Kunskap och kompetens – hur sprider vi kunskap till fler?

 

Programmet publiceras på VäxjöSamtalets hemsida inom kort: www.vaxjosamtalet.se