2017-02-13

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson informerades om Smart Housing

Idag besökte bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och Emma Hult, ledamot av civilutskottet bland annat Träcentrum och Flexator.

Ola Adolfsson, VD för Flexator, är även ordförande för Smart Housing Småland och fick tillfälle att ge en längre presentation av verksamheten i innovationsmiljön för ministern.

– Inom Smart Housing Småland pågår ett stort antal forsknings- och innovationsprojekt kopplat till byggande och boende med fokus på trä och glas. Jag anser att det är mycket viktigt att vi företag i branschen samtidigt som vi har mycket att göra i våra verksamheter ändå tar oss tiden att genom sådana initiativ som Smart Housing även fokusera på att blicka framåt, jobba med innovationer och samverkan mellan företagen i branschen, akademierna och det allmänna i form av kommuner och regioner.

– För Flexator är samverkan inom branschen och med närliggande branscher och akademi central för vår utveckling. Vi vill jobba på smartast möjliga sätt med kunden i fokus. Vi är glada att bostadsministern besöker oss och tror det ökar intresset för det industriella träbyggandet samt att vi får tillfälle att diskutera hur vi tillsammans kan göra det enklare och billigare att köpa hus och minska regelkrångel.