2017-08-23

Brandsäkert byggande i trä och glas

Smart Housings temagrupp brandsäkert byggande i trä och glas har som övergripande mål att hitta ”best practice” för träbyggande.

De välkomnar intresserade till en workshop som utforskar tillverkarnas prioriterade frågor och aktiviteter för brandsäkert träbyggande.

Det har visat sig att det inom träbyggande och brand finns ett behov av samordning och att tydliggöra vad som är goda/bra metoder och lösningar att föreskriva, men också att sprida och tillgängliggöra den kunskapen inom branschen och bättre kvalitetssäkring med avseende på brand både i projekterings- och produktionsskede.

Under workshopen utforskas frågeställningar och aktiviteter som är viktiga att genomför för att nå dit.

Resultatet från dagen blir ett underlag för fortsatt arbete och kommande workshops och seminarier.

Tid och plats
Onsdag 6 september, 10.00 – 15.00, Linnéuniversitetet, Georg Lückligs plats 1, Växjö, hus M, rum Karlavagnen

Anmälan
Anmäl dig per mejl till joakim.noren@ri.se