2017-12-11

Brandsäkert byggande med robusta lösningar av hög kvalitet

Träbyggindustrin är en växande bransch som ständigt arbetar med teknikutveckling och återförande av kunskap. SHS Temagrupp ”Brandsäkert byggande i trä och glas” startades för att dela kunskap kring teknikutvecklingen till olika relevanta parter, samt att kunna identifiera och initiera fortsatta forsknings-, utbildnings- och informationsinsatser.

Vid temagruppens första workshop kom man fram till att det finns ett behov av en sammanställning av kunskapsläget om brandtekniska lösningar. Man behöver både titta på de behov som finns idag och de man ser kommer att komma med ökat prefabricerat byggande.

Målet med SHS-förstudien ”Brandtekniska lösningar i trähus – kunskapsläge” är att sammanställa kunskaps- och behovsläget för brandtekniska detaljlösningar i trähus samt peka på de kunskapsluckor och hinder som behöver adresseras.

Arbetet kommer att inkludera en sammanställning av detaljlösningar enligt ”Brandsäkra trähus 3” samt forskningsresultat från nyare studier. Man kommer också att inkludera en översyn av kunskapsläget för trähus med KL-stomme, som ger en mer traditionell byggproduktion på plats.

Projektledare: Joakim Norén, RISE Träbyggande och boende, joakim.noren@ri.se

Projektgrupp: RISE (projektledare), A-hus, Moelven Byggmodul, Myresjöhus, Flexator AB, Anebygruppen, Götenehus, Hjältevadshus, Trivselhus, Eksjöhus och Martinsons Byggsystem. Ytterligare trähusföretag och även andra relevanta aktörer kommer att bjudas in.

 

Bilden kommer från Brandsäkra trähus 3.