2017-09-08

Brandsäkert byggande

Ett tiotal personer från träbyggbranschen samlades den 6 september på Linnéuniversitetet i Växjö till Smart Housings temagrupp brandsäkert byggandes workshop.

Målet var att ta fram en strategi för att lyfta fram bra metoder för brandsäkert byggande och i arbetet framåt skapa en samsyn hos olika aktörer för vad detta är.

Det är hög tid att prata brand
För omställningen till ett hållbart byggande byggs mer och mer i trä och man bygger dessutom allt högre. Det gör att fler och fler aktörer bygger i trä där risken finns att nya aktörer har för dåliga kunskaper i hur man bygger brandsäkert.

I diskussionen framkom att man nog bör ta fram branschrekommendationer med robusta lösningar som säkerställer god funktion enligt de krav som finns i Boverkets byggregler för att skapa en trygghet hos alla parter kring byggande med trä. Samtidigt konstateras att det vore värdefullt om man kunde angripa brandfrågan branschneutralt.

Exempel på aktiviteter

  • Sammanställning av aktuellt kunskapsläge kring forskning och utveckling med avseende på brandtekniska lösningar
  • Ta fram branschrekommendationer
  • Göra en sammanställning av de bra metoder för brandsäkert byggande (sektionering, fasader, genomföringar och hålrum) som finns och spegla dessa mot dagens behov.
  • Undersöka möjligheterna att göra en ByggaB (B för brand), motsvarande det som gjorts i ByggaF metod för fuktsäker byggprocess.
  • Information och fortbildning


Nästa workshop

Nästa workshop planeras till den 23 januari.

Kontaktperson
Joakim Norén, RISE Träbyggande och boende, joakim.noren@ri.se, 010-516 62 15