2017-01-23

Breddad marknad med tillverkning av flerbostadshus i trä

Fredrik Lindbladh (till höger i bild) har lagt fram sin licentiatsavhandling ”Market structure and economic status for firms producing wooden single-family houses in Sweden” på Linnéuniversitetet.

Han har studerat svenska producenter av enfamiljshus av trä och undersökt deras möjlighet att ta sig in på marknaden för produktion av flerbostadshus. Detta är av intresse då vi går mot en ökad urbanisering, har en brist på bostäder och idag inte har tillräckligt många företag som kan tillhandahålla flerbostadshus i trä.

Resultatet visar en marknad i perfekt konkurrens med många företag som primärt konkurrerar genom pris. Den visar också att det bör finnas bra förutsättningar för företagen genom att investera i produktutveckling mot flerfamiljshus i trä.