2022-07-10

BY2030 i Dagens Nyheter den 6 juli 

Region Kronobergs uppmärksammade och intressanta satsning på BY2030 stod att läsa om i Dagens Nyheter den 6 juli. Att bo och leva hållbart utanför centralorterna är en fantastisk möjlighet och som blir alltmer intressant för fler människor. Hemarbete och förbättrade pendlingsmöjligheter öppnar nya dörrar mot framtiden. Fokus på attraktiva boende och livsmiljöer i byn eller i mindre orter ger en utvecklingskraft som kan bidra till en hållbar utveckling i samhället i stort. I ingressen till DN-artikeln (annonsen) framgår huvudsyftet med det ögonöppnande projektet:

”Kronobergs län vill utmana dagens fokus på storstäder i samhällsutvecklingen och i stället flytta fokus mot byn. Hur kan fler lockas till landsbygderna eller välja att stanna kvar? Projektet BY2030 ska stärka bilden av det moderna bylivet där förutsättningarna finns för flera hållbara livssituationer.”

– Kan man hitta en livsmiljö där man kan ha flera saker på en och samma plats, som jobb, bostad, vacker natur och möjlighet att ägna sig åt sina intressen finns bra förutsättningar för en hållbar livssituation, säger Eva Haraldsson, projektledare för BY2030 på Region Kronoberg.

Läs hela artikeln här >

 

 

 

 

 


BY2030 är en samhällsutvecklingsmässa där

Region Kronoberg, Smart Housing Småland
och länets åtta kommuner går samman med
näringsliv, civilsamhälle, kultursektor, länsstyrelsen
och forskning för att stärka den gemensamma
boendeattraktiviteten runt om i Kronbergs län.


Bild överst: White Arkitekter