2016-06-10

Byggkonjunkturen fortsatt uppåt

Konjunkturrapport nr 2 2016 från Sveriges byggindustrier konstaterar att bygginvesteringarna har gått starkt tack vare hushållen som drivit på tillväxten i svensk ekonomi. Produktionen av nya bostäder fortsätter att vara den främsta anledningen till att bygginvesteringarna ökar både 2016 och 2017. Investeringsuppgången dämpas dock nästa år när hushållens efterfrågan mattas av.

Förra året ökade bostadsinvesteringarna med nära 17 procent jämfört med året innan. En stark uppgång för nyproduktionen under inledningen av 2016 samt en robust utveckling för antalet bygglov bäddar för en fortsatt stark investeringsutveckling i år. Den följs 2017 av en något mer dämpad utveckling, ungefär i linje med den historiskt genomsnittliga tillväxttakten.

Ladda hem rapporten här.