2020-09-07

Byn som en rural motpol till den urbana staden

”Dagens utveckling av digitala verktyg gör det möjligt att framtidens boende är i byn”. Det säger Kristina Bornholm, Arkitektbolaget, på Arkitekturdagarna 2020. 

Smart Housing Småland och Arkitektbolagets bidrag till utställningen Define/Refine presenterades på Arkitekturdagarna 2020.

Hör Kristina Bornholm, Arkitektbolaget, berätta om utställningsbidraget ”Framtidens boende är i byn”, som fokuserar på utveckling och förtätning av byar: