2018-06-05

Centrum för Ledarskap i Småland är igång för fullt

Nu har Centrum för Ledarskap i Småland varit igång sedan 2016, ett projekt som fick såddfinansiering till sin ansökan till Kampradstiftelsen från Smart Housing Småland.

Centrumet är tänkt som en långsiktig satsning på ledarskap för innovation och entreprenörskap i Småland.

Verksamhetens fyra grundpelare är:
Ledarutvecklingsgrupper. Chefer och ledare utvecklar tillsammans förmågan att främja innovation i sina organisationer i dialog med forskare och studenter.
Juniorledarskapsakademin. Förbereder studenter för ledarskap genom att vässa förmågor och skapa inspirerande möten med regionens ledare.
Ledarskapsdag. En årlig mötesplats med inspiration och dialog.
Kunskapsbyggande. Den genomgående röda tråden för att tillsammans bygga ny kunskap, baserad på regionens utmaningar och konkreta behov.

Nu har man varit igång några år och vi frågar Magnus Forslund, Linnéuniversitetet som var en av initiativtagare till projektet hur det har gått hittills och vad man har för planer framöver.

-Det viktigaste som hänt sedan starten är att alla delar av projektet nu är igång. Det verkar som att vi har hittat ett fungerande upplägg för ledarna som deltar i ledarutvecklingsgrupperna berättar att de har nytta av det vi gör tillsammans. Vi är också nöjda med att studenterna uppskattar juniorledarskapsakademin, berättar Magnus Forslund.

Vad är fokus för de närmaste åren?
– Att säkra fortsatt verksamhet efter att projektfinansieringen upphör augusti 2019. Vi har här mycket på gång. Det gäller att tillräckligt mycket landar på rätt sätt under kommande året, konstaterar Magnus.

Vi följer med spänning ledarskapsakademins fortsatta verksamhet och önskar dem lycka till framöver.

 

Bildtext: ”Provokation” för ledare och chefer från ledarskapsdag i Värnamo i våras. Läs mer om dagen på Linnéuniversitetets hemsida här.