2016-05-26

Chromogenics inviger ny anläggning för tillverkning av dynamiska solskydd i glaset

Energimyndighetens generaldirektör, Erik Brandsma, invigde Chromogenics nya 3 000 m2 stora anläggning den 26 maj.

Här finns klimatstabiliserade renrumsanläggningar, produktionslinjer för ConverLight™ glaslaminat, testanläggningar och ett centrum för högteknologiska smarta material.

Här kommer man att tillverka dynamiska glaslösningar som ger effektivt solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Fönstren anpassas automatiskt eller manuellt till dagsljus och solinstrålning utan att något exteriört solskydd skymmer sikten eller förändrar fasadens uttryck. Den egenutvecklade elektrokroma tekniken styr de optiska egenskaper och ändrar transparensen från ljusare till mörkare.

Genom ett minskat behov av luftkonditionering kan överskott av solvärmeinstrålning reduceras med upp till 90 % med dynamisk toning i glaset.

Läs mer om Uppsalaföretaget på www.chromogenics.com.