2016-06-27

Cirkulär ekonomi och byggbranschen

www.byggindustrin.se skriver man idag att mellan 10 och 15 procent av allt byggmaterial går till spillo redan under byggfasen. 50–60 procent av kontorsytan i Europa används inte ens dagtid. 50 procent av européerna uppger att de bor för stort. 50 procent av europeiska städers yta upptas av vägar och parkeringar samtidigt som de förlorar 2 procent av BNP till trafikstockningar.

Artikeln baserar sig på rapporten ”Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe”.