2021-02-17

Cirkulär utmaning resulterade i seger för digital demonteringsguide

Nyligen arrangerade Cirkulära Kronoberg och Kalmar län i samarbete med Smart Housing Småland, Vidingehem och Tengbom en cirkulär utmaning i form av Re:bygg hackathon. Syftet var att öka innovationskraften och bidra till förändring i byggbranschen. Totalt arbetade fem team under tre intensiva dagar med att ta fram lösningar för återanvändning, rekonditionering och återvinning på en industriell skala.

– Kompetensen var hög, mycket tack vare att det var ett digitalt event. Deltagarna kom från hela landet och bestod av forskare, studenter, återvinningsexperter, innovatörer och arkitekter, säger Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på Tengbom och initiativtagare till hackathonet. Målet är att kunskapsutvecklingen och samarbetet ska resultera i att idéerna också kommer ut på marknaden. Det behövs nya aktörer som kan bidra till omställningen.

De fem team som deltog i utmaningen fick välja mellan Rivningsutmaningen (ägs av Stena Recycling), Glasutmaningen (ägs av Saint Gobain Glas) och Ombyggnadsutmaningen (ägs av Växjö Bostäder).

Bedömningskriterier för juryn

Juryn bestod av: Ivana Kildsgaard/Tengbom, Joacim Rosenlund/LNU lektor för cirkulär ekonomi, Johann Vaernholt/Projekledare för FramInk Företagsfabriken, Mats Olsson/Executive Associate and Digital Business Kalmar Science Park, Ditte Vind/Expert Cirkulärekonomi Lendager Group, Stina Wollenius/VD Glasgruppen, Mats Torring Affärsutveckling Stena Recycling och Karin Sandberg/Senior Forskare RISE Smart Housing Småland.

Tävlingsbidragen bedömdes enligt de fem kriterierna cirkulär ekonomi, genomförbarhet, marknadsattraktivitet, innovation och generaliserbarhet.

Det vinnande teamets lösning – som vann både juryns och publikens röster – handlar om att förenkla demontering och sortering på rivningsplatsen genom att märka byggnadsdelarna med en optisk kod som ger en demonteringsmanual direkt i mobilen. Teamet bestod av Ann Charlott Hästö ACH architecture, Camilla Berggren-Tarrodi ÅWL arkitekter, Jarl Bengtson Climate Recovery och Maja Lindborg, student Chalmers.

Utdrag ur juryns motivering

”A2A bidrar till ökat kompetens hos användaren genom att koppla ihop olika aktörer i värdekedjan och på ett pedagogiskt och enkelt sätt ge konkret information om byggprodukter och instruktioner för hur man gör vid demonteringen och sorteringen. Den har en tydlig affärsidé och är skalbar – den kan skalas upp för att inkludera flera produkter som även tillhör andra produktkategorier, som tex vitvaror.”